Aalborg Anlægsgartneri har over 25 års erfaring med anlæg af have og belægning, herunder sommer- og vintervedligeholdelse samt mindre entreprenøropgaver.

Vores kundegruppe er bred og vi servicere blandt andet følgende:

  • Grundejerforeninger
  • Boligforeninger
  • Kommunale institutioner
  • Større entreprenører
  • Private husejere

Herunder pensionister og andre, der ønsker hjælp med belægning af haven i Aalborg og omegn.

Renovering, vedligeholdelse og anlæg af have

Arbejdet kan ske i forbindelse med nybyggeri eller en større renovering, men også ved køb af en ejendom, hvor haven er nedslidt og måske endda misligholdt.

Det kan for eksempel være at vi skal lave en ny græsplæne samt at plante bede, buske og træer, ligesom vi kan fælde træer. Udover anlægning af haven og belægning samt renovering og løbende vedligeholdelse, tilbyder vi også saltning og snerydning i vinterperioderne.

Vi kan endvidere tilbyde anlæg af terrasser, parkeringspladser og indkørsler med fliser, brosten eller chaussesten. Desuden kan vi lave støttemure, terrænmure og trapper. Vi kan i samme forbindelse opsætte hegn og opføre carporte.

Du kan vælge vedligeholdelse i faste intervaller eller i en fast aftale, hvor vi har en aftale om en fast pris og et fast antal gange.

Høre mere om anlæg af have og få et tilbud

Du er velkommen til at kontakte Aalborg Anlægsgartneri på telefon 98 34 24 44 eller på fa@aalborganlaegsgartneri.dk for at aftale nærmere.

Luk menu
Close This Panel